Info o lekci

Jak vypadá průběh našich setkání

        Vyučovací hodina trvá 90 min. Děti v průběhu hodiny pomohou s úklidem výběhu, dají koníkům seno a vodu, poté poníky vyčistí a pomohou s jejich sedláním a uzděním. Před začátkem ježdění si udělají krátkou rozcvičku na protažení svalů. Jízda na koni aktivuje některé svaly, které běžně nevyužíváme a tato rozcvička slouží jako určitá prevence bolavých přetažených svalů, zad či kloubů. Na každé lekci bude u začínajících jezdců jeden nebo dva poníci (podle počtu dětí)  na 2 – 4 děti. Děti se během následující hodiny budou v jízdě střídat po krátkých přibližně 5-10 min. intervalech. Máme pozitivní zkušenost právě se střídáním dětí, které často nové cviky a úkoly snáze pochopí „okoukáním“ od kamaráda než pouhým vlastním drilováním nehledě na vítanou možnost si  během střídání odpočinout. Během hodin se děti naučí znalosti nejen o koních, ale i o všem, co ke koníkům patří. Na úplný závěr hodiny děti dostanou do svého notýsku razítko a obrázek či samolepku.  

             V případě nepřízně počasí a nevyhovujícího stavu jízdárny i venkovního terénu se bude výuka přizpůsobovat daným možnostem (výroba vlastních vodítek, malování na podkovy, aj.). V případě extrémního počasí jako je bouřka apod., se děti mohou schovat v malé klubovně a dozvědět se více o chovu koní, zahrát si nějakou hru či soutěž a u čaje počkat, dokud se počasí neumoudří.   

Rádi bychom zdůraznili, že nejsme jezdecký klub a především se zaměřujeme na péči, starost a kontakt se zvířetem. Snažíme se, aby poník byl pro děti kamarádem a nikoliv cvičebním nářadím. Proto také může být každá hodina jiná a není zaručeno, že budou děti vždy jezdit.

Na konci školního roku se budou konat závěrečné zkoušky před rodiči. Uděláme si takovou malou slavnost i s občerstvením.

 

Začátek školního roku

Tento rok začínáme 31. 8. 2020 v pondělí ve tři hodiny.

Úhrada školného - změna v platbě školného!!!

Platba zahrnuje - 4 vyuč. hod. x 90 minut/ měsíc (pokud bude mít měsíc více týdnů, budete včas informováni)

 

Tento školní rok 2020/2021 bude úhrada školného probíhat pololetně. Vyjímku budou tvořit nováčci, kteří zaplatí nejdříve jen měsíc/1100 Kč. A až po rozhodnutí, jestli s námi budou pokračovat, doplatí zbytek částky. Pokud budete chtít platbu přes účet či jiný způsob placení, je potřeba se domluvit předem. Omluvy prosíme nejpozději den dopředu. Náhrady už tento rok nebudou poskytovány (pokud se bude jednat o dlouhodobou nemoc - určitě se domluvíme).Evidenci příchodů i omluv si bude vést každá lektorka sama.

Fungujeme téměř za každého počasí po celý rok, takže trocha deště, sníh nebo mráz není důvodem pro vynechání hodiny. Dětem prospěje, když budou venku, po dni stráveném ve škole, družině či jinde. Koně jsou venku stále a my s nimi.

Pokud bude hodina zrušena z naší strany, tak je náhrada samozřejmá.

 

Kontakt

Ráj poníků U Elektry 82
Praha 9 - Hloubětín
19000
+420736254403 rajponiku@seznam.cz